Hatékonyságnövelés 3 egyszerű lépésben

Chat alkalmazások, közösségi média, online vásárlás… már az irodákba is begyűrűztek olyan hatékonyságromboló tevékenységek, amelyek nem köthetőek szorosan a munkavégzéshez. Minden vállalatvezetőt foglalkoztatja, mitől csökken rohamosan a kollégák hatékonysága és, hogy hogyan tudná ezt a tendenciát megállítani. Meg kell találni azt a módot, amivel biztosítható, hogy a munkaidő ne mosódjon össze a privát tevékenységekkel. Hogyan motiválhatók vajon a kollégák, hogy munkaidejük minél magasabb aránya produktív legyen? 3 lépést mutatunk erre.

1. Dokumentáljuk és mérjük a valós teljesítést és különítsük el a nem munkajellegű tevékenységeket!
A munkaidő, lássuk be, nem csak produktív és profitot termelő feladatokból áll, elég, ha csak a folyosói beszélgetéskre, szünetekre, vagy éppen képzésekre, vagy az adminisztrációra gondolunk. A teljesítmény mérésére és értékelésére számos önbevallásra vagy becslésre alapuló rendszer létezik, amelyek azonban nem mindig adnak megbízható eredményt. A legjobb megoldás erre, ha olyan módszert alkalmazunk, amely a munkavégzést az elvégzett tevékenység közben dokumentálja, amivel a munkavégzés hatékonysága is könnyen mérhető.

2. Határozzuk meg, mi számít produktív feladatvégzésnek a vállalaton belül és határozzuk meg az elérendő célokat és az ehhez nélkülözhetetlen mérőszámokat!
Fontos, hogy el tudjuk különíteni a nem munkával töltött privát tevékenységet a ténylegesen hasznosan munkával töltött időtől. A munkajellegű feladatokon belül is fontos eldöntenünk, hogy mi számít produktívnak és mi a nem produktív feladatvégzés. Ennek köszönhetően pontosan láthatóvá válik, mi az, amit mérni szeretnénk (pl. az ügyfelekre fordított időt, vagy a megválaszolt ügyek számát). Fontos, hogy átlássuk, hogyan teljesít az adott csoport, mi számít átlagos, alul- vagy túlteljesítésnek, hogy meghatározhassuk az elérendő célokat.

3. Állítsunk fel egy objektív értékelési rendszert, amelyet beépítünk a vállalati motivációs rendszerbe!
Az előzőeket követően már elegendő információ áll birtokunkban ahhoz, hogy kialakítsunk egy objektív értékelési rendszert, amelyben összehasonlíthatóvá válik az egyének és csoportok teljesítménye, kimutathatóak a vállalati eredményhez való hozzájárulások. Egy olyan rendszerrel, amely jutalmazza az átlagon felül teljesítőket és felzárkóztatja azokat, akik gyengébben teljesítenek, garantáltan nőni fog a hatékonyság. Egy transzparens rendszerrel minimalizálhatóak a nem munkajellegű tevékenységek, átláthatóvá válnak a fejlesztendő területek, és így jelentősen növelhető a produktív munkaidő aránya.

Nézze meg Ön is pontosan, hogy mekkora az egyes ügyfeleire, projektjeire fordított produktív munkaidő! Amennyiben a jc360.jobctrl.com oldalon “HASZON” kuponkóddal regisztrál, díjmentesen próbálhatja ki az alkalmazást.